I nostri necrologi

Età: 82
Monterotondo (RM) , 27/09/1939
Monterotondo (RM) , 05/05/2022
Età: 51
Monterotondo (RM) , 12/04/1971
Roma (RM) , 01/05/2022
Età: 53
Monterotondo (RM) , 14/02/1968
Roma (RM) , 22/11/2021
Età: 33
Roma (RM) , 19/07/1988
Monterotondo (RM) , 28/08/2021
Venza
Barcellona
Età: 53
Roma (RM) , 21/04/1967
Monterotondo (RM) , 20/02/2021
Età: 91
Monterotondo (RM) , 06/09/1929
Roma (RM) , 01/11/2020

Necrologi Personaggi Pubblici

"Antonio"
Età: 79
Yokohama, 20/02/1943
Tokio, 01/10/2022
Età: 91
Roma, 15/05/1931
Roma, 01/10/2022
Età: 65
Milano, 12/01/1957
Roma, 28/09/2022
Età: 82
Milano, 21/02/1940
Firenze, 28/09/2022
Età: 87
Genova, 28/02/1935
Roma, 25/09/2022